Na zlecenie krakowskiego oddziału GDDKiA przygotowywana jest rozbudowa dogi krajowej nr 79 od gr. woj. Świętokrzyskiego do granic miasta Krakowa. Planowana rozbudowa DK79 została podzielona na 3 odcinki projektowe z czego dwa I i III odcinek opracowywany jest przez IVIA S.A.

Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. Woj. Świętokrzyskiego – Kraków (odc. od km. 292+493 – 308+124)

Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:

• Opracowania geodezyjno-kartograficzne;

• Wielowariantowa Koncepcja Programowa (KP);

• Opracowania środowiskowe, w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

• Opracowania geotechniczne i geologiczne;

• Wielobranżowy projekt budowlany (PB);

• Uzyskanie decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID);

• Wykonanie projektów wykonawczych (PW),

• Wykonanie dokumentacji przetargowej (DP) do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w terenie.

„Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. Woj. Świętokrzyskiego – Kraków (odc. od km. 292+493 – 308+124)”

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie powiatu proszowickiego, w gminie Koszyce.

Długość odcinka ok. 15,63 km

Równolegle prowadzone są prace nad rozbudową DK79 na odcinku gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz na odcinku gminy Nowe Brzesko