Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia.