ETAP 1: KONCEPCJA PROGRAMOWA

DK_79_Orientacja_odc.1_20200302

ETAP 1.1 : KONCEPCJA PROGRAMOWA

A) KONSULTACJE SPOŁECZNE:
a.1 materiały informacyjne

DK79_cz.1_plakat
DK79_cz.1_ulotka
DK79_cz.1_ulotka_procedura odszkodowawcza

DK79_cz.1_ulotka_przejmowanie nieruchomości


a.2 materiały promocyjno-konsultacyjne

DK79_cz.1_ANKIETA_instrukcja
DK79_cz.1_ANKIETA_konsultacje społeczne
DK79_cz.1_PREZENTACJA_konsultacje społeczne
DK79_cz.1_plany sytuacyjne ZPS_W1
DK79_cz.1_plany sytuacyjne ZPS_W1_ORTO
DK79_cz.1_plany sytuacyjne ZPS_W2
DK79_cz.1_plany sytuacyjne ZPS_W2_ORTO

 

DK79_cz.1_ZPS Wariant 3 – po konsultacjach

01_DK79_LEGENDA.pdf

01_DK79_W3-km_292600-292943
01_DK79_W3-km_292842-293447
01_DK79_W3-km_293447-294052
01_DK79_W3-km_293800-293950
01_DK79_W3-km_294052-294657
01_DK79_W3-km_294657-295262
01_DK79_W3-km_294860-295010
01_DK79_W3-km_295262-295867
01_DK79_W3-km_295867-296472
01_DK79_W3-km_296472-297077
01_DK79_W3-km_297077-297682
01_DK79_W3-km_297682-298287
01_DK79_W3-km_298287-298892
01_DK79_W3-km_298892-299497
01_DK79_W3-km_299497-300102
01_DK79_W3-km_300102-300707
01_DK79_W3-km_300707-301312
01_DK79_W3-km_301312-301917
01_DK79_W3-km_301917-302522
01_DK79_W3-km_302522-303127
01_DK79_W3-km_303127-303732
01_DK79_W3-km_303732-304337
01_DK79_W3-km_304337-304942
01_DK79_W3-km_304942-305547
01_DK79_W3-km_305547-306152
01_DK79_W3-km_306050-306180
01_DK79_W3-km_306152-306757
01_DK79_W3-km_306757-307362
01_DK79_W3-km_306930-307070
01_DK79_W3-km_307362-307967
01_DK79_W3-km_307800-308134