31 lipca 2019 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 79 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie a biurem projektowym IVIA S.A.