29 kwietnia – 8 czerwca 2020r. – Odbyły się elektroniczne konsultacje społeczne.

2 września 2020r. – Odbyło się spotkanie w gminie Koszyce w uzupełnieniu elektronicznych konsultacji społecznych.

lipiec 2020r. – Wykonano prace w zakresie odwiertów rdzeniowych w istniejącej nawierzchni.

30 listopada 2020r. – Zakończono inwentaryzację przyrodniczą.

14 stycznia 2021r. – Złożono Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych do Marszałka Województwa Małopolskiego. Trwa procedura administracyjna uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentację.

grudzień 2020r. – Wykonano dodatkowe pomiary ruchu na skrzyżowaniach.

styczeń 2021r. – Trwają prace nad przygotowaniem ostatecznego Raportu z Konsultacji Społecznych

styczeń 2021r. – Kontynuacja prac nad opracowaniem wielowariantowej Koncepcji Programowej