Z uwagi na wnioski mieszkańców gminy Koszyce decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddział w Krakowie konsultacje społeczne zostają przedłużone do dnia 8.06.2020r.
dla inwestycji pn.:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków” w podziale na 3 części dla;
Części 1 od km ok.292+493 do km ok.308+124
(długość ok. 15,63 km) zlokalizowanej na terenie powiatu proszowickiego w gminie Koszyce.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz aktualne ograniczenia przedstawione przez Radę Ministrów, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny w zakresie między innymi zakazu zgromadzeń i imprez do odwołania (dotyczy:  organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań) w dalszym ciągu konsultacje prowadzone są w sposób elektroniczny.

Wszystkie materiały informacyjno-konsultacyjne takie jak: prezentacja multimedialna, orientacja, plan zagospodarowania przestrzennego oraz ankieta jak również niezbędne informację dotyczące przebiegu konsultacji zamieszczone są na stronie internetowejhttp://dk79koszyce.pl/ z możliwością ich pobrania.

Wypełnione ankiety wyrażające opinię,
uwagi i wnioski wobec przyjętych rozwiązań projektowych należy kierować drogą elektroniczną do Wykonawcy dokumentacji Projektowej tj. firmy IVIA S.A. na adres mailowy : dk79koszyce@ivia.pl  do dnia 08.06.2020r.