– pozyskiwane są materiały z zakresu istniejących sieci, wystąpiono do gestorów o warunki techniczne przebudów;

– wystąpiono do urzędów administracji publicznej o udostępnienie informacji m.in w zakresie planowanych inwestycji na przedmiotowym odcinku drogi;

– wystąpiono do właścicieli działek przyległych do pasa drogowego drogi krajowej o udzielenie informacji w zakresie parametrów istniejących szamb kanalizacji indywidualnej;

– pozyskiwane są inne niezbędne materiały konieczne do opracowania Koncepcji Programowej;

– trwają prace projektowe nad wstępną Koncepcją programowa. Docelowo Koncepcja Programowa zakończona ma zostać do dnia 06.11.2021;

– opracowywany jest projekt robót geologicznych pod konieczność wykonania odwiertów w terenie;

– opracowywana jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia;