W miesiącach wrzesień/listopad/grudzień 2019r. przeprowadzona została inwentaryzacja stanu istniejącego drogi krajowej, dróg krzyżujących się, istniejących obiektów mostowych oraz przepustów w zakresie inwestycji.