Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dla przedmiotowej inwestycji.

Konsultacje odbędą się w terminie od 30.04.2020 do 21.05.2020r.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z dynamicznym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirus konsultacje społeczne odbędą się w sposób elektroniczny.

Wszystkie materiały informacyjno-konsultacyjne takie jak: prezentacja multimedialna, orientacja, plan zagospodarowania przestrzennego oraz ankieta jak również niezbędne informację dotyczące przebiegu konsultacji zostały zamieszczone w zakładce DO POBRANIA.

Wypełnione ankiety wyrażające opinię, uwagi i wnioski wobec przyjętych rozwiązań projektowych należy kierować drogą elektroniczną wyłącznie do Wykonawcy dokumentacji Projektowej tj. firmy IVIA S.A. na poniższe adresy mailowy: dk79koszyce@ivia.pl do dnia 21.05.2020r.

W dniach 04.05.2020 r. oraz 11.05.2020 r. prowadzony będzie w godzinach 7-19 dyżur telefoniczny przez Wykonawcę dokumentacji projektowej pod numerami telefonów:

  1. Kierownik Projektu Wykonawcy, Monika Jaszczyk tel.: +48 606 474 626
  2. Biuro Wykonawcy, Pracownia Drogowa tel.: +48 668 329 517