28.02.2020 złożono mapę do celów projektowych do Zamawiającego celem akceptacji/zatwierdzenia. Tym samym zakończono prace trwające od sierpnia 2019r do lutego 2020r. w zakresie pomiarów w terenie, celem wykonania mapy do celów projektowych na etapie koncepcji programowej. Zgodnie z kontraktem mapa zostanie zaktualizowana w trakcie wykonywania projektu budowlanego.