Aktualności – do dnia 31 stycznia 2021

29 kwietnia – 8 czerwca 2020r. – Odbyły się elektroniczne konsultacje społeczne. 2 września 2020r. – Odbyło się spotkanie w gminie Koszyce w uzupełnieniu elektronicznych konsultacji społecznych. lipiec 2020r. – Wykonano prace w zakresie odwiertów rdzeniowych w istniejącej nawierzchni. 30 listopada 2020r. – Zakończono inwentaryzację przyrodniczą. 14 stycznia 2021r. – Złożono Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych do Marszałka Województwa Małopolskiego. Trwa procedura administracyjna uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentację. grudzień…

Czytaj całość

Przedłużenie konsultacji społecznych do dnia 8.06.2020r.

Z uwagi na wnioski mieszkańców gminy Koszyce decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddział w Krakowie konsultacje społeczne zostają przedłużone do dnia 8.06.2020r.dla inwestycji pn.:Opracowanie kompleksowej dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków” w podziale na 3 części dla;Części 1 od km ok.292+493 do km ok.308+124 (długość ok. 15,63 km) zlokalizowanej na terenie powiatu proszowickiego w gminie Koszyce.…

Czytaj całość

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dla przedmiotowej inwestycji. Konsultacje odbędą się w terminie od 30.04.2020 do 21.05.2020r. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z dynamicznym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirus konsultacje społeczne odbędą się w sposób elektroniczny. Wszystkie materiały informacyjno-konsultacyjne takie jak: prezentacja multimedialna, orientacja, plan zagospodarowania przestrzennego oraz ankieta jak również niezbędne informację dotyczące przebiegu konsultacji zostały zamieszczone w zakładce DO…

Czytaj całość

Złożono mapę do celów projektowych

28.02.2020 złożono mapę do celów projektowych do Zamawiającego celem akceptacji/zatwierdzenia. Tym samym zakończono prace trwające od sierpnia 2019r do lutego 2020r. w zakresie pomiarów w terenie, celem wykonania mapy do celów projektowych na etapie koncepcji programowej. Zgodnie z kontraktem mapa zostanie zaktualizowana w trakcie wykonywania projektu budowlanego.

Czytaj całość

Trwa przygotowanie dokumentacji

– pozyskiwane są materiały z zakresu istniejących sieci, wystąpiono do gestorów o warunki techniczne przebudów; – wystąpiono do urzędów administracji publicznej o udostępnienie informacji m.in w zakresie planowanych inwestycji na przedmiotowym odcinku drogi; – wystąpiono do właścicieli działek przyległych do pasa drogowego drogi krajowej o udzielenie informacji w zakresie parametrów istniejących szamb kanalizacji indywidualnej; – pozyskiwane są inne niezbędne materiały konieczne do opracowania Koncepcji Programowej; – trwają prace projektowe nad…

Czytaj całość